Vindens verkningar till lands och sjössVindskalans utformning är internationellt bestämd och tillkom i dess nuvarande utformning 1976. Vindhastigheten som uppmäts är medelvind under 10 minuter. Källa: SMHI

Benämning
till lands
till sjöss
Vindhastighet Vindens verkningar på land Vindens verkningar till sjöss

Lugnt
Stiltje

0.0-0.2 m/s
0-1 knop
Inga verkningar. Rök stiger nästan rätt upp. Spegelblank sjö.
Svag vind
Bris
0.3-1.5 m/s
1-3,5 knop
Märkbar för känseln. Vindens riktning visas av skorstensrök. Små fiskfjällsliknande krusningar bildas, men utan skum.
Svag vind
Bris
1.6-3.3 m/s
3,5-7 knop
Lyfter en vimpel, sätter små löv i rörelse. Korta men utpräglade småvågor som ej bryts.
Måttlig vind
Bris
3.4-5.4 m/s
7-11 knop
Sträcker en vimpel, sätter blad och tunna kvistar i rörelse. Vågkammarna börjar brytas, glasartat skum.
Måttlig vind
Bris
5.5-7.9 m/s
11-17 knop
Sträcker en flagga, sätter kvistar och tunnare grenar i rörelse. Längre vågor, flerstädes vita skumkammar som förorsakar ett kortvarigt brus.
Frisk vind
Bris
8.0-10.7 m/s
17-22 knop
Mindre lövträd börjar svaja, grenar sätts i rörelse, skum på insjöar. Vågorna mer utpräglade och långa, överallt vita skumkammar, sjön bryter med starkare och ihållande brus.
Frisk vind
Bris
10.8-13.8 m/s
22-28 knop
Sätter stora grenar i rörelse, viner i telefontrådar. Större vågberg, vita skumkammar breder ut sig över större ytor, dovt mullrande brus.
Hård vind
Kuling
13.9-17.1 m/s
28-34 knop
Hela träd svajar, man går ej obehindrat mot vinden. Sjön tornar upp sig och bryter, skummet ordnar sig i strimmor i vindens riktning; brottsjöarna hörs på avstånd.
Hård vind
Kuling
17.2-20.7 m/s
34-41 knop
Bryter kvistar från träd, besvärligt att gå i det fria. Vågbergens längd och höjd betydande, skummet lägger sig i tätare strimmor.
Halv storm 20.8-24.4 m/s
41-48 knop
Mindre skador på hus, rökhuvar och taktegel blåser av. Vågbergens längd och höjd betydande, skummet lägger sig i tätare strimmor.
Storm 24.5-28.4 m/s
48-56 knop
Sällsynt i inlandet: Träd rycks upp med roten, betydande skador på hus. Höga vågberg med långa brottsjöar, havsytan verkar i stort sett vit av skum, sjöns dån starkare och kommer stötvis.
Svår storm 28.5-32.6 m/s
56-65 knop
Mycket sällsynt i inlandet. Stora skador. I sikte befintliga fartyg försvinner bakom vågbergen. Havsytan i sin helhet täckt av vitt skum som även uppfyller luften i sådan mängd att sikten försämras.
Orkan > 32.6 m/s
> 65 knop
Mycket sällsynt i inlandet. Mycket stora skador. I sikte befintliga fartyg försvinner bakom vågbergen. Havsytan i sin helhet täckt av vitt skum som även uppfyller luften i sådan mängd att sikten försämras.

Tillbaka

Click Here!